Στόχος του ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στα πλεονεκτήματα μιας δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας. 

Διαγωνισμός αφίσας ‘Εθελοντική Προσφορά για ΄Ισες Ευκαιρίες’ Το ΠΣΣΕ προκήρυξε διαγωνισμό αφίσας με τίτλο ‘Εθελοντική Προσφορά για Ίσες Ευκαιρίες’ σε συνεργασία με το Τμήμα  Εφαρμοσμένων Τεχνών του  ...