Οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 συνίστανται στο πλαίσιο της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της προαγωγής ενός υγιούς και ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού, της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη υψηλής απασχόλησης, στην επένδυση στις δεξιότητες και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διοργάνωσαν στις 29 Ιουνίου 2012 σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 για την   Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, στο οποίο συμμετείχε ως ομιλήτρια μέλ...
Το ΠΣΣΕ και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων πραγματοποίησε στις 17 Νοεμβρίου 2012 την 14η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων, στην Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα: «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρα...
Το ΠΣΣΕ, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 2012, διοργάνωσαν στις 28 Απριλίου 2012...
Με πρωτοβουλία της Βουλής των Γερόντων η Κύπρος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012 (Aw...
Το ΠΣΣΕ και το Συντονιστικό Σώμα της  Βουλής των Γερόντων διοργάνωσαν στις 3 Οκτωβρίου 2012 εκδήλωση  με θέμα: «Εθελοντισμός και Ενεργός Γήρανση» με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλ...