Το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών-2013» ήταν αφιερωμένο στα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Το 22ο Ετήσιο Συνέδριο του ΠΣΣΕ πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας  Αιμιλιανίδου  Διοργανωτ...
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στη συνάντηση της 2ης Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EYCA που έγινε στις Βρυξέλλες στις 5 Μαρτίου 2013. Η Ομάδα αυτή ασχολήθηκε με το θέμα «Οικονομική, Κοινωνι...