• Οδηγός προγράμματος
  • Έντυπο Ι - Υποβολή Συμμετοχής
  • Έντυπο ΙΙ - Περιγραφή Εθελοντικού Έργου
  • Έντυπο ΙΙΙ (Συγκατάθεση αξιοποίησης υλικού εθελοντικού έργου από το ΠΣΣΕ)
  • Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Δείτε επίσης: