Συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών:

  • Εισηγήσεις ΠΣΣΕ στην 3η και 4η Περιοδική Έκθεση της Κύπρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  • Εισηγήσεις ΠΣΣΕ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά 2005-2007
  • Εισηγήσεις ΠΣΣΕ στην Εθνική Στρατηγική για τα Παιδιά 2007-2013 
  • Υποβολή απόψεων στα πλαίσια αναθεώρησης του Περί Παίδων Νόμου και των σχετικών κανονισμών για τη λειτουργία προγραμμάτων - 2013

Δείτε επίσης: