• Υπόμνημα ΠΣΣΕ στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Συντονισμό των ενεργειών για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων [2003]

Δείτε επίσης: