Στα πλαίσια της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων μελών του και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο πραγματοποιεί ετήσια το Θεσμοθετημένο Διάλογο μεταξύ της Υπουργού και των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ.  

 

 


Δείτε επίσης: