Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ πραγματοποιεί σεμινάρια κατά το  1ο  εξάμηνο  του 2018 ως ακολούθως: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(ΩΡΕΣ)

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Πρώτες βοήθειες στην εργασία-Επείγοντα Περιστατικά**

 

6

Λευκωσία

 

7/2/18

Ανδρέας Παπαδόπουλος

Πάφος

 

9/2/18

Δημήτρης Πιερούδης

Οργάνωση και Διαχείριση γραφείου *

 

 

 

6

Λευκωσία

21/2/18

 

 

Ασπασία Σιμιλλίδου

Λεμεσός

9/5/18

 

Λάρνακα

21/3/18

 

Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις ΜΚΟ *

 

7

Λευκωσία

9/3/18

 

 

Δρ Γιούλα Μελανθίου

Λεμεσός

16/3/18

 

Απαιτήσεις προτύπου διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015 *

7

Λευκωσία

 

 

Θα ανακοινωθεί αργότερα

 

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και ενδιαφερομένων μερών για το ISO 9001:2015 *

7

Λευκωσία

 

 

Αναγνώριση, Τεκμηρίωση Διαδικασιών Λειτουργίας, Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015*

7

Λευκωσία

 

 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εσωτερικού Επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015*

7

Λευκωσία

 

 

Εκπαίδευση Φροντιστών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας*

100

θα ανακοινωθεί αργότερα

 

 


  * «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης» 
     **  Τα δύο σεμινάρια στη Λευκωσία προσφέρθηκαν δωρεάν από τον εκπαιδευτή κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο, Σύμβουλο πυροπροστασίας και εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών.

Το σεμινάριο στην Πάφο προσφέρθηκε δωρεάν από τον εκπαιδευτή Πρώτων βοηθειών Δημήτρη Πιερούδη.

Δείτε επίσης: