• Διάσκεψη Τύπου ΠΣΣΕ για τον κίνδυνο βιωσιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων λόγω της οικονομικής κρίσης και από το κούρεμα των καταθέσεων
  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ για ανταλλαγή απόψεων αντιμετώπισης των προβλημάτων των εθελοντικών οργανώσεων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα των οργανώσεων που επηρεάζονται από το κούρεμα των καταθέσεων

Δείτε επίσης: