• Συμμετοχή ΠΣΣΕ στη Συντονιστική και Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για το συντονισμό του καταρτισμού και της στρατηγικής παρακολούθησης των προγραμματικών εγγράφων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Ταμεία για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020) 
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ στην Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»
  • Περίγραμμα Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 και την αξιοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ στο Δημόσιο Διάλογο για την Κοινωνική Συνοχή και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμματων 2007-2013

Δείτε επίσης: