• Συμμετοχή ΠΣΣΕ και ΕΣΣΕ στην Αρχή Αδειών διενέργειας εράνων στα πλαίσια του Περί Διενέργειας εράνων Νόμου του 2014
  • Συνεργασία ΠΣΣΕ με όλους τους αρμόδιους φορείς για πάταξη του φαινομένου
  • Συμβολή ΠΣΣΕ στις εργασίες τροποποίησης της περί Διενέργειας Εράνων Νομοθεσίας Κεφ. 95 και Ν. 41/73
  • Εκστρατεία πάταξης των παράνομων εράνων - 2012 [Δελτίο Τύπου]

Δείτε επίσης: