Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διοργάνωσαν στις 29 Ιουνίου 2012 σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 για την   Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, στο οποίο συμμετείχε ως ομιλήτρια μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ. Η εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ παρουσίασε στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου καλές πρακτικές για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών καθώς και τις δραστηριότητες του ΠΣΣΕ που συμβάλλουν στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. 

 

Στο σεμινάριο συμμετείχε επίσης και βουλευτής της Βουλής των Γερόντων παρουσιάζοντας τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας  αλλά και τα επιτεύγματα των ηλικιωμένων. Κύριος στόχος των κρατών τόνισε ότι πρέπει να είναι οι εξασφάλιση ενός καλού βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων  με καλές συντάξεις, η φροντίδα για την υγεία τους με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Υγείας για τους Ηλικιωμένους καθώς επίσης και καλές πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Δείτε επίσης: