Το ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDING ORGANISATIONS » το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU AID VOLUNTEERS. Το έργο αφορά την προσφορά τεχνικής βοήθειας σε οργανώσεις αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες για προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 2017

 

Το ΠΣΣΕ έχει πιστοποιηθεί επίσημα ως οργανισμός αποστολής εθελοντών, μετά από επιτυχή αξιολόγηση των  εγγράφων και διαδικασιών του που να συνάδουν με τις διαδικασίες που ορίζει η ΕΕ για την αποστολή εθελοντών σε τρίτες χώρες.

 

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: The European Guild – Γαλλία (συντονιστής εταίρος), Humanitarian Logistics Association – Ην. Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid Greece – Ελλάδα, Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF Hungarian Volunteer Sending Foundation – Ουγγαρία,  Esi-labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και συνδεδεμένος εταίρος France Volontaires – Γαλλία.

 

Δραστηριότητες προβολής του έργου:

  • Παγκύπριο συνέδριο με θέμα "Εθελοντισμός-ανθρωπιστική βοήθεια εντός και εκτός Κύπρου", 25/4/17, Λευκωσία
  • Διαδικτυακή εκστρατεία προβολής του έργου και του προγράμματος EU AID VOLUNTEERS, 8-12 Μαΐου 2017

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν/προγραμματίζονται οι εξής συναντήσεις των εταίρων:

  • 1η συνάντηση: Οκτώβριος 2015, Ρώμη
  • 2η συνάντηση: Μάιος 2016, Παρίσι
  • 3η συνάντηση: Νοέμβριος 2016, Αθήνα 
  • 4η συνάντηση: Ιούνιος, 2017, Παρίσι

 

Για τις ανάγκες υποστήριξης των εργασιών του έργου απασχολούνται 2 λειτουργοί. Η μια λειτουργός υποστήριξε το ΠΣΣΕ και ως εθελόντρια και  συμμετείχε στις αρχές Φεβρουαρίου 2016 σε εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών στο Παρίσι. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν όλοι οι εθελοντές που απασχολούνται για τις ανάγκες του προγράμματος από όλους τους οργανισμούς της κοινοπραξίας. Η εθελόντρια συμμετείχε επίσης για τις ανάγκες του προγράμματος σε επίσκεψη ανταλλαγής στον οργανισμό ActionAid Hellas στην Αθήνα και στον οργανισμό Comhlámh στο Δουβλίνο για ανταλλαγή ορθών πρακτικών και προτύπων που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και τον εθελοντισμό. Στο πλαίσιο των ανταλλαγών αυτών το ΠΣΣΕ επισκέφθηκε η εθελόντρια από τον οργανισμό Zavod Voluntariat – SCI από τη Σλοβενία.

 

Λειτουργός του ΠΣΣΕ συμμετείχε στις 13-14 Φεβρουαρίου 2017 σε εργαστήρι που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οργανώσεις που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU Aid Volunteers. Το εργαστήρι είχε στόχο τη δικτύωση των οργανώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Aid Volunteers, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και την παροχή τεχνικής βοήθειας και καθοδήγησης για την υλοποίηση έργων και ανταλλαγών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος. 

 

Όλες οι δραστηριότητες/ενέργειες υλοποίησης του έργου θα δημοσιεύονται στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 

 

Σχετικές ιστοσελίδες:

Σχετικά έγγραφα:

 

Επίσκεψη ανταλλαγής στον οργανισμό Action Aid Hellas στην Αθήνα

 

 

Επίσκεψη ανταλλαγής στον οργανισμό  Comhlámh στο Δουβλίνο


  
     

2η συνάντηση εταίρων - Μάιος 2016, Παρίσι

 

 

3η συνάντηση εταίρων - Νοέμβριος 2016, ΑΘήνα     
     
     

 

with the support of the European Union for the "EU Aid Volunteers initiative

Δείτε επίσης: