Στις 12 Ιουλίου 2016, έγινε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας και μελών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Σώμα. Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, ήταν η άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ, οι τιμές των φαρμάκων, η μηχανογράφηση των ιατρικών φακέλων και η παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας.

 

Επίσης τονίστηκε και το αίτημα της Επιτροπής να γίνει αναγνώριση της καρδιοπάθειας ως χρόνιας ασθένειας, κατάλληλη στελέχωση και ενίσχυση αγροτικών ιατρικών κέντρων και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη των αναπήρων.

 

Το κλίμα το οποίο επικράτησε ήταν αρκετά θετικό και ο κ. Παμπορίδης ενημέρωσε για το στάδιο το οποίο βρίσκονται αυτά τα ζητήματα λέγοντας πως έχουν ήδη γίνει προσχέδια για την επίλυσή τους. Σημαντικό στοιχείο το οποίο θα συμβάλει στην διευθέτηση αυτών των θεμάτων, είναι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό άρχισε ήδη να γίνεται σταδιακά η εισαγωγή πτυχών του σχεδίου ώστε να μπορέσει σε μεταγενέστερο στάδιο να εφαρμοστεί στην τελική του μορφή.

 

Επιτροπή Υγείας  
Βουλής των Γερόντων

Δείτε επίσης: