Η γενική δραστηριότητα του ΠΣΣΕ στον τομέα των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με το διεθνή χώρο η οποία  ενισχύει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του εθελοντικού τομέα σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν τα συστήματα του εθελοντισμού.  Επίσης, η ευρωπαϊκή δικτύωση του ΠΣΣΕ έχει σκοπό να μεταφέρει στην Κύπρο την πολιτική, τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.   

Περισσότερες πληροφορίες >>

Δείτε επίσης: