Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και εκπρόσωπος του La Guilde Européenne du Raid, συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου στο οποίο συμμετέχει το ΠΣΣΕ ως εταίρος "VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDING ORGANISATIONS" της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας "EU Aid Volunteers", συμμετείχαν στις 13/10/2016 στον ανοικτό διάλογο των πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστο Στυλιανίδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Δείτε επίσης: