Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service) δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαπίστευση του ΠΣΣΕ έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2020 ως Συντονιστικός Φορέας και Φορέας Αποστολής ή Υποδοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Δείτε επίσης: