Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος με σκοπό να εφαρμοστεί ένα κοινό πρόγραμμα δράσης σε περιβαλλοντικά θέματα με τον εθελοντικό τομέα.  Το Μνημόνιο εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο συνεργασίας και ενθαρρύνει την υλοποίηση ενός προγράμματος στη βάση του κοινού συμφέροντος και της αμοιβαιότητας.

 Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως τους ακόλουθους τομείς και δράσεις:

  • Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος    
  • Ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα

 Το Μνημόνιο υπογράφηκε στα γραφεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού στη Λευκωσία στις 28 Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης της Εβδομάδας Εθελοντισμού.

 

Δημοσιεύματα ΜΜΕ:

 

 

Δείτε επίσης: