Ο Διαγωνισμός αφορά την επαρχία Λευκωσίας

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 9 / 2 / 2018 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δείτε επίσης: