4ος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού
4th competition in corporate social responsibility in the domain of volunteerism

 

Προκήρυξη διαγωνισμού


Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει 4ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.   


Σκοπός διαγωνισμού


Να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει με τη συνεργασία εθελοντικών, μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και συμβάλλουν στη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία ή/και την παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ, κατά την περίοδο 2017- Μαίου του 2018 όπως καταγράφονται στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού στο σχετικό σημείο "Σκοπός Διαγωνισμού".

 

Ανακοίνωση: Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Ιουνίου 2018


Όροι συμμετοχής διαγωνισμού (ελληνικά) Terms of competition (english)

 

Αίτηση συμμετοχής (ελληνικά)  Application form (english)


Έντυπο επιβεβαίωσης ΜΚΟ (ελληνικά) NGO Confirmation form (english)


Ημερομηνία Προκήρυξης: 27 Μαρτίου 2018

Ημερομηνία Λήξης: 31 Μαίου 2018  -  29 Ιουνίου 2018

 

Δημοσιεύματα:

 

Δείτε επίσης: