ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

 

Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας (ΕΣΣΕ Λ/σίας)
(Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των Εθελοντικών Οργανώσεων στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας) δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας θέσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 

Βασικά προσόντα

  • Απόφοιτος/τη Πανεπιστημίου ή Ανωτάτης σχολής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ή άλλου σχετικού κλάδου.
  • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων των ΜΚΟ.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή/και άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας.
  • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων windows , excel κλπ. Χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ικανότητα εξεύρεσης και αξιοποίησης πληροφοριών από το διαδίκτυο και διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Βασικές γνώσεις λογιστικής.
  • Οργανωτικές ικανότητες για διαχείριση και ανάπτυξη του Σώματος Εθελοντών Λευκωσίας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες και επίλυσης προβλημάτων.

Απολαβές : Αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.


Σημείωση:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω http://bit.ly/thesi-leitourgou και ολοκληρωμένο βιογραφικό στο email: eselev@cytanet.com.cy
Τελευταία ημερομηνία Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 μέχρι 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Τηλ. 22 512 602

Δείτε επίσης: