Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική του Συνέλευση,  την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019  στη Λευκωσία, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων μελών του. 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, προέβη σε απολογισμό της δράσης του ΠΣΣΕ για το 2018 όπως καταγράφεται στην Έκθεση Πεπραγμένων της υπό επισκόπηση περιόδου.  Με αναφορά στο πολυσχιδές έργο και στην πολύπλευρη προσπάθεια του Συμβουλίου στην προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη των οργανώσεων μελών του αλλά και γενικότερα των ΜΚΟ και του εθελοντισμού, τόνισε ιδιαίτερα τις νέες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ.

Επισημαίνοντας ότι το έργο του ΠΣΣΕ και οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής συλλογικής προσπάθειας τόσο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής όσο και των οργανώσεων μελών του, στους οποίους εξέφρασε ολόθερμες ευχαριστίες για την αφοσίωση, τον χρόνο και την ανιδιοτέλειά τους και ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.  

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε:

«Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα είναι πολλές.  Με τη συνεργασία όλων, θα πράξουμε τα καλύτερα για να διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να ενδυναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας μας. Κοινό μας όραμα είναι σίγουρα η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού της Κύπρου μας και η μεγιστοποίηση της συμβολής του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων της κοινωνίας μας.  Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν.   Για επίτευξη των στόχων αλλά και για όποια νέα δράση θα χρειαστεί να αναπτυχθεί,  το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις μέλη του αλλά και με όλους τους αρμόδιους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και όλους όσους μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.  Το ΠΣΣΕ είναι ένα συλλογικό σώμα το οποίο λειτουργεί από το 1973.  Το ΠΣΣΕ ήταν και θα είναι πάντοτε ανοιχτό για συνεργασία, με όλους τους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας αλλά και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, για ενίσχυση του ρόλου και του έργου του».  

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα.  

Στη Γενική Συνέλευση παρέστη ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 
 

Δείτε επίσης: