Σχέδιο λειτουργίας κινητών συνεργείων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) συνεργάζεται στενά τόσο με την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, για να βοηθήσει και να στηρίξει το εν λόγω Σχέδιο που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ημερ. 26/3/2020).  
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή εθελοντών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού http://www.volunteercommissioner.gov.cy ο οποίος είναι και ο Συντονιστής του Σχεδίου.

 

Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 22000001 του 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
‘Μένουμε Δίπλα σας’

 

Πληροφορίες σε μορφή easy-to-read / Οδηγίες για ΑμεΑ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

Δείτε επίσης: