Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), είναι ανεξάρτητος θεσμός από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και λειτουργεί από το 1973 με βάση τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο του 61(Ι)2006 ο οποίος αντικατέστησε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Τον Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμο).

 

Ενόψει της νέας Βουλής η οποία θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου 2021, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη νέα Βουλή, για να προωθηθούν όλες εκείνες οι νομοθεσίες που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον εθελοντισμό του τόπου μας, ο οποίος συντονίζεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

 

Όπως είναι γνωστό το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού συστάθηκε το 1973 όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, για χάραξη πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού και για υπεύθυνη συνεργασία με το κράτος, με σκοπό την υποστήριξη των οργανώσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού και του εθελοντικού τομέα/ΜΚΟ γενικότερα.

 

Η πορεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού καταγράφει ένα πολυσχιδές έργο για την προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη των μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα. Στην μεγάλη αυτή πορεία, από το 1973, διαφαίνεται και το κοινό όραμα για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στην κοινωνία.

 

Με πέραν των 400 οργανώσεων μελών σε παγκύπριο επίπεδο αλλά και κατ’ επέκταση των μελών των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο, προτεραιότητα ήταν και είναι η διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη λειτουργία και ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού δεν διορίζεται. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στο ΠΣΣΕ και στα ΕΣΣΕ, είναι εθελοντές εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων που εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία απολύτως αμοιβή.

 

Στην πάροδο του χρόνου το ΠΣΣΕ ανέπτυξε στενή και αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμούς του κράτους, την Εκτελεστική αλλά και τη Νομοθετική εξουσία, η οποία έχει επιφέρει αρκετούς καρπούς.

 

Ηλίας Δημητρίου

Πρόεδρος
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού


Δείτε επίσης: