Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναθέτει το ρόλο του/της «Πρεσβευτή/Πρέσβειρας Εθελοντισμού» σε αξιόλογες προσωπικότητες του νησιού μας, των οποίων η προσωπικότητα και το κύρος αναγνωρίζονται και εκτιμώνται από την κοινωνία της Κύπρου και από τους εθελοντές. Σκοπός είναι η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού από το δικό τους χώρο και τη δική τους έπαλξη.

 

Πρεσβευτές Εθελοντισμού 2022-2023

  Μάριος Γεωργίου   
   

Πρεσβευτές Εθελοντισμού 2014-2020
 

 Ανδρούλα Βασιλείου    Άντρη Αναστασιάδη   Αείμνηστη
Κλαίρη Αγγελίδου 
  Καρολίνα Πελενδρίτου   
               
               
 Μιχάλης Χατζημιχαήλ    Γιώργος Τσιάκκας    Ανδρέας Καννάουρος    Παύλος Κοντίδης