Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανέθεσε το ρόλο του/της «Πρεσβευτή/Πρέσβειρας Εθελοντισμού» την περίοδο 2014-2020 σε οκτώ αξιόλογες προσωπικότητες του νησιού μας, των οποίων η προσωπικότητα και το κύρος αναγνωρίζονται και εκτιμώνται από την κοινωνία της Κύπρου και από τους εθελοντές, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού από το δικό τους χώρο και τη δική τους έπαλξη.
Κατά την περίοδο αυτή, διοργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή των Πρεσβευτών/Πρεσβείρων Εθελοντισμού με σκοπό τη μετάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του εθελοντισμού και του έργου των χιλιάδων εθελοντών της Κύπρου.

 

Πρεσβευτές Εθελοντισμού 2014-2020
 

 Ανδρούλα Βασιλείου    Άντρη Αναστασιάδη   Αείμνηστη
Κλαίρη Αγγελίδου 
  Καρολίνα Πελενδρίτου   
               
               
 Μιχάλης Χατζημιχαήλ    Γιώργος Τσιάκκας    Ανδρέας Καννάουρος    Παύλος Κοντίδης