ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ/COVID19 -Στηρίζουμε τις οργανώσεις μέλη μας

Στηρίζουμε τις οργανώσεις μέλη μας με κάθε τρόπο και μέσο την περίοδο της πανδημίας

Στις ενότητες της ειδικής αυτής σελίδας αναρτούνται εργαλεία, οδηγοί και πληροφορίες με σκοπό να στηρίξουμε τις οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και κατ' επέκταση των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.  Η σελίδα θα εμπλουτίζεται σε καθημερινή βάση ώστε να καταστεί ένα σημείο αναφοράς για τις οργανώσεις.

Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας πρακτικές και εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις ΜΚΟ.

 

Μήνυμα Προέδρου ΠΣΣΕ

23/4/20

30/3/20

 

 Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης ΠΣΣΕ - COVID-19

 

Χρήσιμα τηλέφωνα/Ιστοσελίδες

Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων

 

Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών


ΜΚΟ/Προγράμματα

 

Εθελοντές

 

Εργαζόμενοι
 

Υγεία/Πρόληψη

 

ΙΣΤΟΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/WEBINARS

 

Μέτρα/Περιορισμοί

 

Ταξιδιωτικές Οδηγίες

 

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 


Δράσεις ευχαριστιών και διακρίσεων για εταιρείες που υποστήριξαν τις MKO την περίοδο της πανδημίας COVID-19  Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε...
Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να είναι δίπλα στα μέλη του  στην επόμενη φάση κατά του κορωνοϊού Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμ...
Μήνυμα Προέδρου ΠΣΣΕ 23/4/20 «Μεγάλη η συμβολή των Διοικητικών Συμβουλίων, του έμμισθου προσωπικού και των ακούραστων εθελοντών των ΜΚΟ» - Το ΠΣΣΕ σ...
Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 22000001 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ‘Mένουμε σπίτι – Μένουμε Δίπλα σας’ Λόγω των περιοριστ...
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συντονισμός των εθελοντών βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22319:2017 - Άρθρο Διαχείριση εθελοντών -Βασικό Εγχειρίδιο ΠΣΣΕ Διαχείριση εθελ...
Χρήσιμες ιστοσελίδες: Κυπριακή Δημοκρατία - https://www.covid19.cy/ Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - https://www.pio.gov.cy/coronavirus/ Μέτρα στήρ...
Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε τις επίσημες ιστοσελ...
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΣΣΕ: Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 22000001 του ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ‘Μένουμε Δίπλα σας’   Το ΠΣΣΕ πραγμα...
Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας και άλλα τέτοια σεμινάρια που συμβάλλουν στην κατάρτιση, ώστε να καταχωρηθούν σε αυτή την ενότητα. Πρακτικές Σκωτία...
Διάφοροι φορείς υλοποιούν ιστοσεμινάρια σε θέματα ΜΚΟ και Εθελοντών και άλλα χρήσιμα θέματα. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας και άλλα τέτοια σεμινάρι...
Μπορούμε να φέρουμε τη διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους εθελοντές ή/και τους εξυπηρετούμενους μας κοντά σε αυτή την δύσκολο περίοδο, αξιοποιώντας...
Σχέδιο λειτουργίας κινητών συνεργείων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (Π...
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όπου όλοι καλούμαστε να διαφοροποιήσουμε τις πρακτικές μας στον τρόπο λειτουργίας μας και στην παροχή των υπ...