ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων

Έγγραφο Προκήρυξης Θέσης


Αίτηση Θέσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μεταστέγαση ΠΣΣΕ
σε νέο οίκημα

 

 

Διεύθυνση & Επικοινωνία

με το ΠΣΣΕ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2019-2020ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(Οργανώσεων Μελών)
Οδηγός προγράμματος Έντυπο Ι - Υποβολή Συμμετοχής Έντυπο ΙΙ - Περιγραφή Εθελοντικού Έργου Έντυπο ΙΙΙ (Συγκατάθεση αξιοποίησης υλικού εθελοντικού έρ...
Στην ανανέωση του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και η ν...
Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα προσφέροντας βοήθεια σε 850 οικογένειες Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσ...
«Τα παιδιά και η νεολαία αναδεικνύουν την αξία και το μεγαλείο του εθελοντισμού» Απονομή βραβείων στο Προεδρικό Μέγαρο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που...
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 5ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ...
Δραστηριότητες Εβδομάδας Εθελοντισμού  1-8 Δεκεμβρίου 2019 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού >> Ημερ. 27/11/2019 Πρ...
Στο πλαίσιο Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για την Εβδομάδα Εθελοντισμού, στις 27/11/19 στα γραφεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (Π...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 1973, υπέγραψε στις 3 Οκτωβρίου...
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Το Παγκύπριο Συντονιστικ...