Η δραστηριότητα του ΠΣΣΕ στον τομέα των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με θεσμούς και φορείς από τον διεθνή χώρο, για εκπροσώπηση του εθελοντικού τομέα/των ΜΚΟ και ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν τα συστήματα του εθελοντισμού αλλά και του τρίτου τομέα γενικότερα.  Η δικτύωση του ΠΣΣΕ μεταφέρει στην Κύπρο τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.    

Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο έργο VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID, αξιολό...
Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρ...
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στις 13-14 Φεβρουαρίου 2017 σε εργαστήρι που διοργανώθηκε στις Βρυξέλ...
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντώ...
Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και εκπρόσωπος του La Guilde Européenne du Raid, συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου...
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στην Ετήσια Σύνοδο για την Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη (Annual Conven...
Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και του ΕΣΣΕ Λευκωσίας, συμμετείχαν στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέν...
Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2010 στη Λευκωσία, συνεδρία του Ευρωπαϊκού Δ...
Το ΠΣΣΕ, με την υποστήριξη του Κυπριακόύ Τομέα - Τμήμα Επισκέψεων και Σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κοιν...
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λάρνακα η Περιφερειακή Διαβούλευση σε...
Με πρωτοβουλία της Βουλής των Γερόντων η Κύπρος συμμετείχε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Επιτροπής της...