Το ΠΣΣΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο έργο VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID, αξιολό...
Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρ...
Το ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN AID - SENDIN...
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο “Roads of Recognition”, στο οποίο το ΠΣΣΕ συμμετείχε ως ε...
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Εθελοντισμός, ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ενσωμάτωση για τα παιδιά του δημοτικ...
Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο ‘Κατάρτιση Επαγγελματιών στους Τομείς:...
Το ΠΣΣΕ ολοκλήρωσε με χρηματοδότηση του Ταμείου ΜΚΟ (Χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κα...