Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.

Το Σώμα Εθελοντών:

  • Εγγράφει εθελοντές
  • Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά
  • Τοποθετεί εθελοντές
  • Εκπαιδεύει και Καθοδηγεί τους εθελοντές
  • Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα 3116, Λεμεσός
Email: eselemesou@cytanet.com.cy, limassol@ethelontis.net
Ιστοσελίδα:  www.volunteerism-cc.org.cy


Τηλ: 25 737761 / 25 736291 
Φαξ: 25 870398