Τα όργανα διοίκησης του ΠΣΣΕ αποτελούνται από τη Γενική Συνέλευση η οποία παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές αποφάσεις του Συμβουλίου, τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου και αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από αριστίνδην μέλη και την Εκτελεστική Γραμματεία η οποία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής. 

Οργανόγραμμα

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κ. Σταύρου Ολύμπιου Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τον εθελοντισμό μας  και...
Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρος στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Στις 8 Απριλίου 2013 ο πρόεδρ...
Με βάση τη νομοθεσία το Συμβούλιο συγκαλείται σε Ετήσια Τακτική Συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση παίρνει όλες τις σοβαρές θεσμικές α...
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου. Αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από τρία τ...
Η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής. Εκ...
Προσωπικό Γραφείων ΠΣΣΕ Για τη γενική οργάνωση και διεύθυνση των γραφείων του Συμβουλίου, εργοδοτείται επιστημονικό και γραμματειακό προσωπικό, το ο...