Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων της κοινωνίας των πολιτών.  Λειτουργούν προγράμματα, παρέχουν υπηρεσίες στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη δικαιοσύνη, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και προωθούν τις αξίες και τις αρχές του εθελοντισμού. Ο εθελοντικός τομέας, με το συντονισμό του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ, αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και θεωρείται ένας από τους πιο ουσιαστικούς εταίρους του κράτους, αφού, όχι μόνο συμπληρώνει την κρατική κοινωνική πρόνοια, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις παρέχει με ουσιαστικό τρόπο προγράμματα τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά από τον εθελοντικό τομέα.

 Επαρχιακά Συντονιστικά  Συμβούλια  Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)     Παγκύπριες Εθελοντικές  Οργανώσεις/ΜΚΟ  

Τοπικές Εθελοντικές  Οργανώσεις/ΜΚΟ
(μέλη ΕΣΣΕ)