Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό συντονιστικό σώμα προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. Δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.

Το Σώμα Εθελοντών:

  • Εγγράφει εθελοντές
  • Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά
  • Τοποθετεί εθελοντές
  • Εκπαιδεύει και Καθοδηγεί τους εθελοντές
  • Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Σούδας 11, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία
Email: eselev@cytanet.com.cy, nicosia@ethelontis.net
Ιστοσελίδα:  www.volunteerism-cc.org.cy

Τηλ: 22 512602
Fax: 22 512598