• 1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 2010 - Πρακτικά
  • 2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 2011 - Πρακτικά
  • 3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 2013 - Πρακτικά
  • 4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 2014 - Πρακτικά
  • 5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 2015 - Πρακτικά