Παιδιά - Νεολαία
 Εθελοντικός Τομέας
   Κοινωνική Ενσωμάτωση - Πρόνοια - Υγεία- Απασχόληση 
         
 Τρίτη Ηλικία - Αναπηρία    Βία - Εμπορία -  Εγκληματικότητα    Άλλοι Τομείς